function event_schedule_shortcode() {
ob_start(); ?>
 

Ngày STT Tên sự kiện Loại sự kiện Đơn vị tổ chức & phối hợp Địa điểm Thời gian
08/05/2024 1 KHAI MẠC HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU 2024 Khai mạc Sở Công Thương Tp.HCM Khu vực sự kiện – Nhà B 9:00 – 10:30
2 Diễn Đàn Liên kết hướng đến xuất khẩu Xanh
Chủ đề: Nâng cao vị thế xuất khẩu Việt Nam đáp ứng các xu thế Xanh – Sạch – Số
Diễn Đàn Sở Công Thương Tp.HCM Sảnh hội nghị Lầu 1 13:00 – 17:00
3 Kết nối giao thương đoàn Nhà mua hàng Nga B2B đoàn nhà mua hàng Sở Công Thương Tp.HCM
Thương vụ Việt Nam tại Nga
Khu vực B2B – Nhà B 15:00 – 17:00
4 GALA DINNER GALA Sở Công Thương Tp.HCM 17:30 – 20:00
09/05/2024 1 CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI XUẤT KHẨU XUYÊN BIÊN GIỚI THÔNG QUA NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHỦ ĐỀ: HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU TOÀN CẦU CÙNG ALIBABA

Workshop TMĐT Sở Công Thương Tp.HCM
ALIBABA OSB
Khu vực sự kiện – Nhà B 9:00 – 12:00
2 KẾT NỐI B2B VỚI ĐOÀN DN ẤN ĐỘ 1
IGTD EXIM CHAMBER OF COMMERCE
B2B đoàn nhà mua hàng Sở Công Thương Tp.HCM
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ
Khu vực B2B – Nhà B 10:00 – 12:00
3 CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI XUẤT KHẨU XUYÊN BIÊN GIỚI THÔNG QUA NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHỦ ĐỀ: BỨT PHÁ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU CÙNG AMAZON

Workshop dàn TMĐT Sở Công Thương Tp.HCM
Amazon Global Selling Việt Nam
Khu vực sự kiện – Nhà B 14:00 – 17:00
4 KẾT NỐI B2B VỚI ĐOÀN DN ẤN ĐỘ 2 B2B đoàn nhà mua hàng Sở Công Thương Tp.HCM
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ
Khu vực B2B – Nhà B 14:30 – 17:00
10/05/2024 1 CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
GIỮA DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU VÀ HỆ THỐNG MM MEGA MARKET
B2B Hệ thống PP Sở Công Thương Tp.HCM
Công ty MM Mega Market Việt Nam
Khu vực sự kiện – Nhà B 9:00 – 12:00
2 CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
GIỮA DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU VÀ HỆ THỐNG CỬA HÀNG WINMART
B2B Hệ thống PP Sở Công Thương Tp.HCM
Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Khu vực B2B –