Exhibitor

BROCHURE & Price List

BROCHURE

Thông tin chi tiết về Hội chợ và đăng ký gian hàng

DOWNLOAD

PRICE LIST

Thông tin chi tiết bảng giá gian hàng và tài trợ

DOWNLOAD

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi đang mở đăng ký gian hàng tại hội chợ.

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn (Tên công ty, địa chỉ, email, người liên hệ, số điện thoại và hình ảnh sản phẩm). Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tất cả thông tin cần thiết để đăng ký gian hàng.

Bạn cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng: (+84) 987 980 859

Chọn gian hàng phù hợp sẵn có

Nhận báo giá gian hàng

Xem lại dự thảo hợp đồng trước khi ký

Thực hiện thanh toán như đã nêu trong hợp đồng

Chúng tôi sẽ chấp nhận thay đổi nếu vị trí gian hàng sẵn có phù hợp với nhu cầu của công ty bạn và tuân thủ các hướng dẫn, quy định của HCM CITY EXPORT. Nếu bạn có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí gian hàng của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất hai tháng trước hội chợ để có kế hoạch và điều phối phù hợp.

Chúng tôi chấp nhận thay đổi nếu vị trí gian hàng còn trống phù hợp với nhu cầu của quý công ty và chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi chấp nhận thay đổi nếu vị trí gian hàng còn trống phù hợp với nhu cầu của quý công ty và chính sách của chúng tôi.

Tại hội chợ HCM City Export 2024, các doanh nghiệp tham gia sẽ được nhà nước hỗ trợ 12.000.000đ/doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần trả từ 13.000.000 – 15.000.000đ tại hội chợ của chúng tôi.

After signing the participation contract, there are three stages for payment:
– 1st stage: 50% upon signing contract
– 2nd stage: 30% before 15 Nov 2023
– 3rd stage: 20% before 25 Jan 2024

Showcase the Vibrancy and Essence of Vietnam’s Wood and Furniture Industry

Đăng ký gian hàng