See 3D showroom in HOPEFAIRS

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT XANH ONBE CRAFT

VIETNAM

SECC - - BO42 - LONG AN

Key export markets: Vietnam, USA, Japan, China, South Korean, UK, Canada, Australia, France, Germany, Holland, Taiwan, Malaysia

Key Products: Túi cỏ bàng, dép cỏ bàng, ống hút cỏ bàng, thảm sơ dừa,...

Main material: Thủ công mỹ nghệ

Với mong muốn góp phần bảo vệ Mẹ trái đất, mong muốn tạo cộng đồng sống xanh, tiến về NET ZERO, nên nhà ONBE CRAFT chúng mình sản xuất các sản phẩm thân thiện mội trường từ cỏ bàng, như ống hút cỏ bàng, túi cỏ bàng,……. giúp thay thế nhựa dùng 1 lần, giảm tác động đến môi trường.
With the desire to contribute to protecting Mother Earth, creating a green living community, moving towards NET ZERO, we at ONBE CRAFT produce environmentally friendly products from almond grass, such as grass straws and bags, grass tote bag,……. helps replace single-use plastic, reducing impact on the environment.

Company Information:

Address: 380 Group 4, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province

Factory address: 380 Group 4, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province

Phone: +84 96 128 1122