See 3D showroom in HOPEFAIRS

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN HỮU CƠ SAMAKI

VIETNAM

SECC - - A107, A109

Key export markets: Japan, China

Key Products: Củ Hành tím tươi, Hành phi

Main material: Nông sản/ Agricultural products

Certificates: Chứng nhận sản phẩm Ocop 3 sao, Chứng nhận Truy xuất nguồn gốc, Chứng nhận Vietgap, Mã vùng xuất khẩu

Ở Hợp tác xã SAMAKI- VĨNH CHÂU, các thành viên của chúng tôi được truyền cảm hứng bởi những chuyên gia Hành tím rằng phải trồng, bảo quản bán, cũng như truyền bá sản phẩm HÀNH TÍM cao cấp nhất, ngon nhất, đã được BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ của vùng VĨNH CHÂU cho cộng đồng.

Company Information:

Address: ẤP VĨNH THẠNH B, XÃ VĨNH HẢI, THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

Factory address: ẤP VĨNH THẠNH B, XÃ VĨNH HẢI, THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

Email: [email protected]

Phone: 0869777070