See 3D showroom in HOPEFAIRS

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÓM ĐỒNG 2

VIETNAM

SECC - - B29 - B30 - B31 - B32

Key export markets: Vietnam, USA

Key Products: VÚ SỮA TÍM XƯA

Main material: Nông sản/ Agricultural products

Certificates: OCOP 4 SAO

Hợp tác xã được thành lập vào năm 2021, hiện có 38 thành viên, diện tích Vú sữa bơ hồng là 30ha và vú sữa tím là 15ha. Trái cây hiện đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ sản lượng đạt 30 – 40 tấn/ 1 vụ, cung cấp thị trường nội địa 90 tấn. Có mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng, trái cây sản xuất theo quy trình xuất khẩu. Đảm bảo cung cấp đủ sản lượng theo đơn đặt hàng.

Company Information:

Address: ẤP XÓM ĐỒNG 2, XÃ THỚI AN HỘI, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

Factory address: ẤP XÓM ĐỒNG 2, XÃ THỚI AN HỘI, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

Email: [email protected]

Phone: 0945797366 0915620300