See 3D showroom in HOPEFAIRS

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ân ( Hải Yến )

VIETNAM

SECC - - HALL B2

Key export markets: Vietnam

Key Products: Sản phẩm trương bày tại Trễn lãm

Main material: Thực phẩm & Đồ uống/ Food & Beverages

Certificates: Chứng nhận an toàn thực phẩm Ocop 3 sao

Htx nông nghiệp Tân Ân ( yến sào Hải Yến ) là sản phẩm tổ yến thiên nhiên, đặc thù của Long An vùng đồng bằng sông nước có điều kiện khí hậu phù hợp cho đàn yến thiên nhiên lưu trú, htx nông nghiệp tân ân đã thấy được điều kiện tự nhiên đó năm 2006 htx nông nghiệp Tân Ân đã đầu tư xd nhà dẫn dụ chim yến về ở và làm tổ nay htx đã thành công và cho ra sản phẩm tổ yến thiên nhiên Yến Sào Hải Yến của htx nông nghiệp Tân Ân

Company Information:

Address: 27A đường Hương Lộ 22 ấp 3 xã Tân Ân huyện Cần Đước tỉnh Long An

Factory address: 27A đường Hương Lộ 22 ấp 3 Xã Tân Ân huyện Cần Đước tỉnh Long An

Email: [email protected]

Phone: 0914198368