See 3D showroom in HOPEFAIRS

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Ly

VIETNAM

SECC - - Giang Sóc Trăng B29.B30.B31.B32

Key export markets: Vietnam

Key Products: Chà bông cá rô phi

Main material: Thủy hải sản/ Seafood

Certificates: VIETGAP

Dự án (tăng cường bình đẳng giới và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á – giai đoạn 2 (GRAISEA 2 ) được thực hiện tại sóc Trăng với mục tiêu thay đổi cuộc sống của những người sản xuất qui mô nhỏ và người lao động trong Kinh doanh nông nghiệp của Việt Nam thông qua tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong phát triển chuỗi giá trị tôm. Lúa gạo và cá bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ ở nông thôn.

Company Information:

Address: Ấp Hoà Đê . Xã Hòa Tú 1. Huyện Mỹ xuyên. Tính sóc Trăng

Factory address: Ấp Hoà Đê xã Hòa Tú 1. Huyện Mỹ xuyên. Tính sóc Trăng

Email: [email protected]

Phone: 0399219791