See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH HIỆP HÂN HOAN

VIETNAM

Hall B2 - BO38

Key export markets: Australia, Canada, China, France, Germany, Holland, Japan, Malaysia, Others/ Khác, South Korean, Taiwan, UK, USA, Vietnam

Key Products: Thanh long tươi, thanh long sấy

Main material: Nông sản/ Agricultural products

Công ty TNHH Hiệp Hân Hoan chuyên kinh doanh và sản xuất trái thanh long. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh lực kinh doanh trái thanh long, chúng tôi luôn hướng tới nhu cầu cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất, giá trị vượt trội và sản phẩm an toàn, phù hợp với quy định của các thị trường nhập khẩu.

Company Information:

Address: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Factory address: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Email: [email protected]

Phone: 02523898888