See 3D showroom in HOPEFAIRS

Công ty TNHH TM DV & SX TRÍ VIỆT PHÁT – TRI VIET PHAT PRODUCTION AND SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

VIETNAM

A80

Công Ty Trí Việt Phát thành lập năm 2012. Hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các loại gia vị. Hiện nay, Trí Việt Phát đang sở hữu 3 thương hiệu là GUNGON, GUYUMI và WIL với đa dạng các loại gia vị hoàn chỉnh, xốt ướp, xốt chấm và trà trái cây hòa tan. Đồng thời, chúng tôi còn cung cấp giải pháp R&D, OEM chuyên nghiệp. Sở hữu nhà máy có quy mô sản xuất lớn với hệ thống quản lý và cơ sở hạ tầng đạt chuẩn Quốc tế.
In 2012, Tri Viet Phat Company was founded. The main industry in the field of research and production of seasoning for the food industry, supplying spices for restaurants, hotels. Currently, Tri Viet Phat owns 3 brands: GUNGON, GUYUMI and WIL with a variety of complete seasoning, marinades, dipping sauces and instant fruit teas for consumers. In addition to offering products, we also offer professional OEM, and R&D solutions. We have a large-scale factory with an international standard infrastructure and management system.

Company Information:

Address: Số 81 Đường Tân Hòa 2, Khu phố 6, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam || No 81 Tan Hoa 2 Str, Hiep Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: [email protected]

Phone: 987799239