See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HỒNG SƠN

VIETNAM

SECC - - Br65

Key export markets: USA, South Korean, France

Key Products: Đồ dùng nhà bếp bằng gỗ

Main material: Gỗ và Nội thất/ Furniture & Handicraft

Certificates: Sgs

Công ty gỗ Hồng Sơn được thành lập vào năm 2016  ở Xóm 4 xã Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An. Tại đó, Ông Nguyễn Hồng Sơn bắt đầu kết nối các xưởng gỗ ở vùng sông Lam núi Hồng, với các khu trung tâm công nghiệp ở Hà Nội và Sài Gòn – dần dần dẫn đến việc đáp ứng nhu cầu sản phẩm gỗ của các tỉnh xung quanh. và bây giờ là đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước, Gỗ Hồng Sơn  tự hào lưu giữ truyền thống nghề gỗ từ nhiều  đời nay của cha ông góp phần xây dựng quê nhà.

Company Information:

Address: Xóm 4, Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

Factory address: Xóm 4, Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

Phone: +84) 982.014.330