See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI NHIỆT ĐỚI – TROPIC FARM CO.,LTD

VIETNAM

A76

Tropic Farm, một doanh nghiệp trẻ đang hướng đến mục tiêu kinh doanh mang giá trị kết nối cộng đồng, bằng cách xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp AN TOÀN, là hướng đi bền vững giúp nông dân thực hiện chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm cụ thể là cây sacha inchi (Sachi).
Tropic Farm, a young enterprise, is aiming at a business goal that brings value to the community, by building a SAFE agricultural production model, which is a sustainable direction to help farmers implement the chain of links, standards consumption of agricultural products, contributing to improving productivity, quality and value of products, namely sacha inchi (Sachi).

Company Information:

Address: 66 ĐƯỜNG SỐ 48 , PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, TP.HCM || NO. 66, STREET 48, TAN PHONG WARD, DISTRICT 7, HOCHIMINH CITY

Email: [email protected]

Phone: 378002002