See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI PRO

VIETNAM

SECC - - gian hàng chung Trung Tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

Key export markets: China

Key Products: Cà phê

Main material: Thực phẩm & Đồ uống/ Food & Beverages

Certificates: GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP số GL0276/2023-FSMS

COFFEE PRO là Công Ty chuyên cấp cà phê, bao gồm: cà phê hạt rang, cà phê bột, cà phê phin giấy

Company Information:

Address: Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Factory address: Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Phone: 935222576