See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH KINH BỐ

VIETNAM

SECC - - BO13

Key export markets: Vietnam

Main material: Dịch vụ hỗ trợ

Certificates: ISO 9001

CÔNG TY TNHH KINH BỐ ĐÃ CÓ HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NHƯ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ NƯỚC CẤP, XỬ LÝ KHÍ THẢI. ĐỒNG THỜI CHÚNG TÔI CHUYÊN KINH DOANH XE CHUYÊN DÙNG NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO

Company Information:

Address: 58/11 Đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Factory address: 58/17 Đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM