See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEKSMART

VIETNAM

SECC - - Hall B - BO06

Key export markets: Vietnam, USA, Canada

Key Products: không có

Main material: Công nghệ

Meksmart là doanh nghiệp phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động vận hành và quản lý logistics của doanh nghiệp.

Company Information:

Address: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Factory address: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Phone: 822923650