See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM ANH KIM – ANH KIM FOOD PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

VIETNAM

A95

Công ty AK FOOD chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng.
The leading manufacturer, distributor, and supplier of nutritious food products in Vietnam.

Company Information:

Address: Lô III – 1B, Đường số 1, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh || Lot III – 1B, Street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Email: [email protected]

Phone: 2838159696