See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI – AN THAI DEVELOPMENT AND INVESMENT JOINT STOCK COMPANY

VIETNAM

A88

Công ty thuộc Tập đoàn An Thái, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và xuất khẩu cà phê.
Company of An Thai Group, operating in the field of coffee production, distribution and export.

Company Information:

Address: Lô B03 - B04 KCN Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk || Lot B03-B04, Hoa Phu Industrial Park, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

Email: [email protected]

Phone: 2623504468