See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD

VIETNAM

SECC - - BP03

Key export markets: Australia, Canada, China, Japan, Singapore, South Korea, Taiwan, USA

Key Products: Tổ yến sào chưng sẵn Bird’s Nest drink

Main material: Thực phẩm & Đồ uống/ Food & Beverages

Company Information:

Address: 82 Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM No.82, Road 13, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, HCMC