See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN AN THÁI – SAI GON AN THAI JOINT STOCK COMPANY

VIETNAM

A86

Là công ty thuộc Tập đoàn An Thái, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và xuất khẩu cà phê.
Company of An Thai Group, operating in the field of coffee production, distribution and export

Company Information:

Address: 263 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM || 263 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Email: [email protected]

Phone: 2866561122