See 3D showroom in HOPEFAIRS

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THE MOSHAV FARM

VIETNAM

A74

The Moshav Farm với diện tích 56ha chuyên nghiên cứu, sản xuất các sp nông sản tốt cho sức khoẻ.

Company Information:

Address: Thôn 3 Suối Mơ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Email: [email protected]

Phone: 855009179