Xác nhận đăng ký giữ lại vị trí gian hàng của hội cho HawaExpo 2025 cho hội chợ HawaExpo 2025

(Confirmation of registration to retain the booth position of HawaExpo 2025 for Hawalxpo 2025)

Thời gian / Time : Tháng 3/2025 (March 2025)

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

(Address: 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, Dist. 7, Hochiminh City, Vietnam)